Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
b_p005_1_4.jpg

Facebook Like Box

loga 1

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

  • Partner wiodący:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "POLSKA EKOLOGIA";

  • tytuł realizowanej operacji:

Integracja w rolnictwie a produkcja żywności wysokiej jakości i zdolność do wdrażania innowacji na przykładzie Włoch

  • termin realizowanej operacji:

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 15 maja 2020r. i kończy się w dniu 30 czerwca 2021r.

  • kwota dofinansowania

125.418,80 zł

  • cel operacji:

Celem operacji jest przeszkolenie i podniesienie wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego do Włoch oraz spotkań, które zostaną po nim zorganizowane w zakresie systemów jakości żywności, krótkich łańcuchów dostaw, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, innowacyjności w tym rozwoju społeczeństwa cyfrowego w rolnictwie oraz tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich w tym poprzez integrację.

  • grupa docelową operacji:

Operacja skierowana jest do:

- rolników z 4 województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego, zarówno do uczestników wyjazdu studyjnego jak i do uczestników 4 spotkań, które odbędą się po wyjeździe w celu prezentacji jego przebiegu oraz efektów.

- doradców zainteresowanych rozwojem produkcji żywności wysokiej jakości i jej certyfikacją, integracją poziomą i pionową w rolnictwie oraz adaptacją innowacji w procesie produkcji rolnej.

- przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz nauki zainteresowanych rozwojem nowoczesnego rolnictwa oraz produkcji żywności najwyższej jakości i jej certyfikacją

  • planowane formy realizacji operacji:

- 1 wyjazd studyjny do Włoch, które są zdecydowanie wiodących rynkiem UE jeśli chodzi o produkcję żywności wysokiej jakości, jej certyfikację i szeroko pojętą współpracę;

- 4 spotkania, które zorganizowane zostaną po wyjeździe studyjnym a pozwolą utrwalić i ugruntować zdobytą przez uczestników wiedzę oraz podzielić się nią z innymi zainteresowanymi; zainteresowani zdobędą wiedzę pozwalającą na rozpoczęcie lub rozwój produkcji żywności wysokiej jakości i jej certyfikację w optymalnym, partnerskim i zintegrowanym modelu oraz przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań;

- promocja operacji na stronach internetowych partnerów KSOW.

  • przewidywane efekty realizowanej operacji:

Zdobycie wiedzy i poznanie włoskich doświadczeń w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości, certyfikacji produkcji, procesu integracji poziomej i pionowej w rolnictwie oraz adaptacji innowacji w procesie produkcji rolnej. Włoscy rolnicy oraz ich organizacje posiadają ogromny dorobek i doświadczenie w zakresie współpracy
w łańcuchach, kreowania marek i zdobywania najbardziej wymagających rynków. Następnym krokiem będzie rozpowszechnianie rezultatów wyjazdu studyjnego wśród polskich podmiotów zainteresowanych rozwojem produkcji żywności wysokiej jakości i jej certyfikacji, integracji rolnictwa (poziomej i pionowej), poprawy pozycji rolników
w łańcuchach produkcji i ich optymalizacji a także kreowania oraz adaptacji innowacji.

 

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

loga 2

Nasi członkowie

BIOCERT

Polskie Towarzystwo Rybackie

EKOGWARANCJA

BOŚ

Copyright © 2020 Copyright Polska Ekologia Rights Reserved.