Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
archwiowy.jpg

Facebook Like Box

Aktywizacja środowiska Ochotniczych Straży Pożarnych to od lat celowe działanie Stowarzyszenia „Polska Ekologia”. Dobrym pomysłem na rzecz promocji patriotyzmu gospodarczego w tych lokalnych społecznościach okazały się ogólnopolskie projekty pod wspólnym hasłem „Kuchnia strażacka”, w których udział wzięło w sumie kilka tysięcy uczestników.
W roku 2016 ukazał się raport z badań pt. Ochotnicze Straże Pożarne – lokalne centra kultury, przygotowany przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz Pracownie Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Z tego dokumentu wynika jednoznacznie, że aktywność OSP wykracza poza interwencje pożarowe lub działania prewencyjne i informacyjne w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Strażacy bardzo aktywnie wspierają swoje społeczności, prowadząc również działania kulturalne (86% przebadanych jednostek OSP) i społeczne (95%).

  kuchnia strażacka z ognistą wieprzowiną


W kampanię promocyjną o zasięgu ogólnopolskim w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie „Polska Ekologia” zaangażowane zostały wybrane jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, jako organizacje cieszące się dużym zaufaniem publicznym. OSP swoim działaniem obejmuje duże zasięgi społeczne, poprzez realizowanie rozmaitych form aktywności. Najczęściej są to prowadzone regularnie w szkołach, przedszkolach lub podczas festynów szkolenia i pokazy z zakresu bezpieczeństwa, pierwszej pomocy oraz ekologii. Edukacja to z kolei organizacja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, których celem jest wychowywanie kolejnych pokoleń strażaków-ochotników.
Czym więc jest „kuchnia strażacka”? To bezprecedensowy udział w cyklu wydarzeń na obszarze nie tylko całego kraju (zasięgiem projektu objęty był także kraj preszowski na Słowacji) z udziałem jednostek OSP: spływy kajakowe, poświęcenie wozów bojowych, akcje krwiodawstwa, dożynki, święta kościelne, zawody sportowe, a nawet regaty. Co ważne często brały w nich udział także inne służby mundurowe (policja) czy organizacje (WOPR, GOPR, Stowarzyszenie Strzelec).
Skala tych wszystkich przedsięwzięć pokazuje siłę lokalnego patriotyzmu i chęci współpracy środowisk związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, które tworzą mocne więzi społeczne.

Nasi członkowie

BIOCERT

Polskie Towarzystwo Rybackie

BOŚ

ekogazeta_eu

Copyright © 2024 Copyright Polska Ekologia Rights Reserved.