Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
esja zdjeciowa kozka.jpg

Facebook Like Box

Kierunek - dbałość o ekorozwój i o dobrą markę polskiej żywności [] Zaangażowanie w programy unijne [] Na targach w Europie, Indonezji, Japonii, Singapurze i USA [] Współpraca z naukowcami [] Klucz do funduszy PARP, PROW, KSOW

Edukacja, jeszcze raz edukacja

W 2006 roku kilkanaście energicznych osób zawiązało stowarzyszenie bardzo potrzebne w przełomowych czasach. Przełomowych dla modernizującego się rolnictwa i dla zmieniającego się rynku żywności. Chodziło o zwrócenie uwagi na pęd do agrochemii i do rozwoju produkcji tzw. „konwencjonalnej” , wysoko towarowej, dostarczającej artykuły spożywcze nie zawsze zgodne z normami. Dlatego też edukacja konsumencka była ważna i jest nadal bardzo – a nawet jeszcze bardziej – potrzebna.

Znaczenie działań Stowarzyszenia „Polska Ekologia” i wpływ na jakże cenny ekologiczny sektor gospodarki żywnościowej - cały czas rośnie. Główne nurty piętnastoletniej aktywności Jubilatki to po pierwsze - prowadzenie edukacji konsumenckiej, czyli szerzenie wiedzy o wartości odżywczej żywności ekologicznej i informacji czym się ona różni od żywności konwencjonalnej. To także przekonywanie do dobrego konsumenckiego wyboru, i trzeba podkreślić – robi to z powodzeniem. Świadczą o tym dane zawarte w raporcie „Żywność ekologiczna w Polsce – 2021” i stwierdzenie, że 22,5% badanych podało, iż kupują żywność ekologiczną ze względu na wiedzę o jej pozytywnym wpływie na zdrowie. Swój udział w tym wyniku ma Stowarzyszenie „Polska Ekologia”.

Stowarzyszenie pomaga

Po drugie, pomoc organizacyjna niesiona członkom Stowarzyszenia, to motywowanie i aktywowanie ekologicznych rolników oraz przetwórców tak aby czynnie uczestniczyli w innowacyjnych przemianach zachodzących na ekorynku. To także służenie członkom pomocą przy korzystaniu z programów związanych z rozwojem rolnictwa ekologicznego, modernizacją gospodarstw i unowocześnieniem techniki przetwarzania i dystrybucji. Należy tu wymienić wspomaganie firm członkowskich w pozyskiwaniu funduszy z PARP, PROW i KSOW.

Stowarzyszenie promuje

Starania te miały wpływ na poziom rozwoju rolnictwa ekologicznego. Podniósł się on znacznie w czasie piętnastu lat, a o poprawie mówią dane statystyczne. Wzrosła liczba – a więc i potencjał przetwórni spożywczych z poziomu zaledwie kilkudziesięciu do 1022. A ta moc przerobu jest dla rolników jednoznaczna ze zwiększeniem zakresu sprzedaży, między innymi wysyłki produktów na rynki zagraniczne. Pomocne w tym eksporcie jest coroczne uczestnictwo Stowarzyszenia w europejskich arcyważnych targach – w Biofachu w Norymberdze, Anudze w Kolonii, SIAL w Paryżu, a także w imprezach handlowych we Włoszech, Holandii, Danii i Ukrainie.

Dodajmy do tego pracowite minione pięciolecie i zrealizowanie 150 kampanii promujących produkty ekologiczne, troskę o środowisko naturalne i zdrowy styl życia.

Nie można zapomnieć o przydatnej współpracy Stowarzyszenia z siostrzanymi organizacjami skupiającymi producentów w Rumunii i we Włoszech.

O wysokim poziomie jakości firm należących do Stowarzyszenia świadczy uznanie dla czterech członków wyrażone w roku 2021 w plebiscycie zatytułowanym „Lista Organic Life Top 50”. Wcześniej wyrazy uznania za trud włożony w prowadzenie szerokiej edukacji konsumenckiej otrzymało in gremio Stowarzyszenie „Polska Ekologia” podczas XV Gali Pereł Polskiej Gospodarki.

Stowarzyszenie współpracuje ze szkołami

Ta szeroka edukacja wyraża się m.in. we współpracy ze szkołami o profilu rolniczym i gastronomicznym, i to nie tylko przez szkolenia i organizowanie warsztatów, ale także przez zapraszanie na wykłady popularyzujące i uświadamiające młodemu pokoleniu konieczność życia zgodnie z ideą ekologii.

Wiele czynników ma wpływ na to, że słowo <współpraca> ma dziś kluczowe znaczenie i dlatego Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami badawczymi w – podkrakowskich Balicach, Bydgoszczy, Skierniewicach i w Warszawie, a także ze szkołami wyższymi – z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Wiele lokalnych imprez Stowarzyszenie zrealizuje dzięki dobrej współpracy z kołami gospodyń wiejskich i ochotniczą strażą pożarną.

Procentowy udział areału gospodarstw ekologicznych w ogólnej powierzchni upraw w Polsce doszedł obecnie do 3,5% z poziomu 0,5 % sprzed lat. Stowarzyszenie „Polska Ekologia” widzi swoje zaangażowanie w realizacji „Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności”, która zakłada powiększenie do roku 2030 wyżej wymienionego udziału do 25%.

Korzyści z programów unijnych

Zaangażowanie w programy unijne jest znaczące. Stowarzyszenie „Polska Ekologia” otrzymało obecnie dofinansowanie z Komisji Europejskiej na realizację 5. i 6. już programu w historii Stowarzyszenia.

Od 2015 roku, kiedy po raz pierwszy Komisja Europejska dofinansowała program Ekoeuropa - jakość i tradycja - 2015-2018 na rynkach - w Japonii, Singapurze i w USA, Stowarzyszenie realizuje programy “Organicity Taste the wellness of EU organic food!" - lata 2019-2022 na rynkach USA, Singapuru, Indonezji, Wietnamu, High Quality Bioeurope - 2020-2022 na rynkach USA i Kanady , ITSO - It's organic 2021-2024 na rynkach we Włoszech, Niemczech i Danii i od 2022 roku rozpocznie się realizacja programów –THAO -That's organic -2022-2024 na rynkach USA i Chin, a także EU Organicschool - 2022-2024 w Polsce i Rumunii.

Należy pokreślić, że dostarczanie na rynki zagraniczne żywności w jakości EKO przez Członków Stowarzyszenia, tak jak i innych rolników ekologicznych oraz przetwórców, miało i ma duży wpływ na dobre imię polskiej żywności w świecie. A opisywany tu Jubilatka jest rozpoznawalna w kraju i poza granicami jako solidny partner do współpracy.

Nasi członkowie

BIOCERT

Polskie Towarzystwo Rybackie

EKOGWARANCJA

BOŚ

Copyright © 2022 Copyright Polska Ekologia Rights Reserved.